Đồng hồ Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm màn hình SUPER AMOLED 1.19 inch, bộ nhớ 16GB và pin 247 mAh

  Đơn hàng trả góp Online

  Đồng hồ Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm màn hình SUPER AMOLED 1.19 inch, bộ nhớ 16GB và pin 247 mAh
  Giá bán 4.399.000 đ
  Số Lượng
  Tổng Tiền
  Trả trước
  Số tiền trả góp

  Thông tin khách hàng

  Email
  Họ Tên
  Số Điện Thoại
  Địa Chỉ
  Mô Tả
  Thành Phố
  Quốc gia