Review

    Review dánh giá

    iPhone X sau đợt giảm giá sâu giờ chỉ như 8 Plus

    iPhone X sau đợt giảm giá sâu giờ chỉ như 8 Plus

    Dòng sản phẩm biểu tượng iPhone X một thời nay chỉ còn mức giá như chiếc iPhone 8 Plus. Cùng 1 giá tiền nhưng đẳng cấp chênh lệch hẳn nhau, lựa chọn thông minh nằm ở bạn thôi nhé

    Mời để lại bình luận