LG Velvet

SP LG Velvet mới 100% Nobox - 128GB Xanh + Hồng

Giá: 7.299.000 vnđ

LG V50 ThinQ

SP LG V50 ThinQ - Bản Mỹ

Giá: 6.499.000 vnđ

LG G8 ThinQ

Máy Cũ 99% - G8 máy 95%

Giá: 4.799.000 vnđ

LG V40 ThinQ

LG V40 / V40 Plus ThinQ - Bản Hàn 1 Sim

Giá: 4.399.000 vnđ

LG Q9

SP LG Q9 mới 98-99% - 64GB

Giá: 3.499.000 vnđ

LG G7 ThinQ

Máy Cũ 99% - Màu Bạc

Giá: 3.399.000 vnđ

LG V30+ (LG V30 Plus)

SP LG V30 Plus - Màu Titan 128GB

Giá: 3.199.000 vnđ

LG V30

SP LG V30 - V30 Cũ 95%

Giá: 2.699.000 vnđ

LG G5

LIKENEW 99% - 32Gb Cũ 99%

Giá: 2.299.000 vnđ

LG G6

likenew 99% - 32GB Máy 95%

Giá: 1.999.000 vnđ

LG V20

LG V20 Fullbox - 64GB Cũ 99%

Giá: 1.799.000 vnđ

LG X Venture

SP LG X Venture mới 98-99% - 32GB

Giá: 1.599.000 vnđ