Máy tính bảng Lenovo P11 6/128GB Màn hình 2K Pin 7700 | Snapdragon 662 | Sạc nhanh 20W màn hình 11inch

  Đơn hàng trả góp Online

  Máy tính bảng Lenovo P11 6/128GB Màn hình 2K Pin 7700 | Snapdragon 662 | Sạc nhanh 20W màn hình 11inch
  Giá bán 4.199.000 đ
  Số Lượng
  Tổng Tiền
  Trả trước
  Số tiền trả góp

  Thông tin khách hàng

  Email
  Họ Tên
  Số Điện Thoại
  Địa Chỉ
  Mô Tả
  Thành Phố
  Quốc gia