Samsung Galaxy A90 5G Snapdragon 855 Ram 6Gb bộ nhớ 128Gb pin 4500 mAh đủ màu đen trắng

  Đơn hàng trả góp Online

  Samsung Galaxy A90 5G Snapdragon 855 Ram 6Gb bộ nhớ 128Gb pin 4500 mAh đủ màu đen trắng
  Giá bán 3.999.000 đ
  Số Lượng
  Tổng Tiền
  Trả trước
  Số tiền trả góp

  Thông tin khách hàng

  Email
  Họ Tên
  Số Điện Thoại
  Địa Chỉ
  Mô Tả
  Thành Phố
  Quốc gia