Apple iPad Mini 3 Màu Trắng, Gi, Vàng phiên bản 64Gb, 128Gb, 256Gb Wifi + 4G

  Đơn hàng trả góp Online

  Apple iPad Mini 3 Màu Trắng, Gi, Vàng phiên bản 64Gb, 128Gb, 256Gb Wifi + 4G
  Giá bán 6.499.000 đ
  Số Lượng
  Tổng Tiền
  Trả trước
  Số tiền trả góp

  Thông tin khách hàng

  Email
  Họ Tên
  Số Điện Thoại
  Địa Chỉ
  Mô Tả
  Thành Phố
  Quốc gia