iPad 2

Máy tính bảng iPad 2 wifi + 3G cũ 98-99% - 16Gb Trắng

Giá: 3.099.000 vnđ

iPad Mini

SP iPad Mini Wifi + 4G cũ 98-99% - 16Gb

Giá: 3.550.000 vnđ

iPad 3

iPad 3 Wifi 4G cũ (98-99%) - 16Gb Đen

Giá: 3.850.000 vnđ

iPad 4

Sản phẩm iPad 4 Wifi + 4G cũ (98-99%) - 16Gb 4G Đen

Giá: 4.650.000 vnđ

iPad Mini Retina (iPad Mini 2)

iPad Mini 2 Wifi+4G cũ 99% - 16Gb đen

Giá: 4.799.000 vnđ

iPad Air

iPad Air Wifi + 4G cũ 99% - 16gb Đen

Giá: 5.699.000 vnđ

iPad Air 2

iPad Air 2 cũ 98-99% - Air 2 16Gb Đ+T

Giá: 7.599.000 vnđ